หน้าแรก


กิจกรรม

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย วันที่ 26 ...
  Posted Jun 28, 2016, 6:13 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. Version 3 และการศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก ...
  Posted Jun 28, 2016, 6:13 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
 • นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด   นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ อำเภอปักธงชัย 
  Posted Jun 28, 2016, 6:13 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
 • การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล     คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและประเมินงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...
  Posted Jun 28, 2016, 6:13 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
 • การประชุมทีมงานศูนย๋ PEER   การประชุมทีมงานศูนย๋ PEER ทั้ง 4 อำเภอ วันที่ 19 มิถุนายน 2559 เพื่อเตรียมวางแผน กำหนดการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู และเตรียมการแข่งขันสำหรับนักเรียน ...
  Posted Jun 28, 2016, 6:13 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
Showing posts 1 - 5 of 20. View more »

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 5. View more »


ข่าวการศึกษา จาก สพฐ.                                                                             อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[167,680] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2558...
เปิด[1,048] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[1,210] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[2,182] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ
กรอบล่าง

นายสมเกียรติ ชิดไธงสง
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3

นาฬิกาkorat3.supv@gmail.com