ค่านิยมหลัก 12 ประการ

https://drive.google.com/file/d/0B-5Rkt5mV9VKRWNaSXhEWThSdEE/view?usp=sharing
ไฟล์นำเสนอ ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของวิทยากรวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Comments