กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

posted Jun 13, 2016, 1:23 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2559
- ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559
- ระดับชาติ  มกราคม- กุมภาพันธ์ 2560

Comments