ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อำเภอครบุรี 

การทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางวันดี เพชรกระโทก

 

การแปรรูปถั่ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :นางพัชรี ปิดจัตุรัส

 

 

การทำประติมากรรมเครื่องแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นายโสภณ นวลกระโทก


·  

การทำขนมบ้านหนองหว้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางนิ่ม รักษ์กระโทก


 

การเย็บเศษผ้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นางกุหลาบ เกียรติการทอผ้าบ้านซับระวิง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางหนม ซอดนอก


กลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณสมพิศ ไตรผักแว


 

อำเภอเสิงสาง

การทอผ้ามัดหมี่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นายวิรัตน์ แวดไธสง

 


โรงงานแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

 

  
การทอผ้าไหม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   นายสังเวียน ชะงอน

 การทำหมอนฟักทอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางสาวมาลัย เรียน

 การจักสานไม้ไผ่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายสังวาลย์ ดีต่อ 


 

 การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นายเขียว ยางแดงคร การทอผ้าไหมมัดหมี่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :นางฑีฆวดี ไวไธสง

 

   

การจักสานเส้นพลาสติก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสุภรณ์ พงศ์พีระ

 


 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น :คุณสุภรณ์ พงศ์พีระ
การทอผ้าลายขิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :นางสง่า  อมกระโทก

 


อำเภอปักธงชัย

การทำข้าวตังเสวย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายณัฐภูมิ สันฉิม

 


 

การทำไข่เค็มดินสอพอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :คุณสำราญ หน่างเกษมการทำเส้นหมี่ตะคุ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นางสายฝน สีดาจันทร์

 การทำข้าวหลาม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : คุณแตง โคกเกษม

 


 การทำขนมจีน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางทองใบ บุญกฤษ์

 

 


การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายเฉียบ พิศดูพรม

 


 

การทำขนมนางเล็ด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   นางกนกพร พึ่งกิ่ง

 การทำขนมทองม้วนรสฟักทอง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :นางสาวปรางค์ รุมสา


 

การทำขนมเปี๊ยะไส้ถั่วทองไข่แดง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลำไพ ปรีดาวิจิตร 

ผ้าพันคอ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสมศักดิ์ ปรีดา
การแปรรูปพริก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสมนึก กรกิ่ง


  

การทำขนมนางเล็ด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางไม กลิ่นสำโรง การทอผ้าไหม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสมบัติ ยันจะโป

  


 ผัดหมี่เมืองปัก(หมี่โคราชห้าดาว) 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลภัสรดา คุ้มผล

 


การทอผ้าไหมไทย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณอุทัย ซินพรมราชอำเภอวังน้ำเขียว 

· 

การทำไม้กวาดบ้านห้วยน้ำเค็ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นายสัมพันธ์ บุญนา

 


การปลูกเห็ดหอม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางไสว พูนณรงค์    


  

การปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายวีระ ภัทรอานันท์·       

ĉ
สพป บุรีรัมย์ เขต 3,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
Comments