กิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

posted Jun 26, 2016, 8:15 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย วันที่ 26 มิถุนายน 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

posted Jun 23, 2016, 8:21 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. Version 3 และการศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ อำเภอปักธงชัย

นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด

posted Jun 23, 2016, 8:12 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ อำเภอปักธงชัย 

การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

posted Jun 21, 2016, 8:53 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
  
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและประเมินงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้งหมด 38 โรงเรียน ในสังกัด 

การประชุมทีมงานศูนย๋ PEER

posted Jun 19, 2016, 10:31 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
การประชุมทีมงานศูนย๋ PEER ทั้ง 4 อำเภอ วันที่ 19 มิถุนายน 2559 เพื่อเตรียมวางแผน กำหนดการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู และเตรียมการแข่งขันสำหรับนักเรียน ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3 (อาคาร 2)

การประชุมเตรียมรับการประเมิน ITA

posted Jun 19, 2016, 9:18 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
การประชุมเตรียมรับการประเมิน ITA วันที่ 19 มิถุนายน 2559 โดย นายสมเกียรติ ชิดไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา 3 เป็นประธาน และ นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผูู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เป็นวิทยากร ให้กับ เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในสังกัด  ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3 (อาคาร 2)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

posted Jun 19, 2016, 8:59 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ190 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  

การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 6

posted Jun 19, 2016, 8:44 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย ขั้นที่ 1และ 2 สำหรับครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 6 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนแหลมรวกบำรุง อำเภอปักธงชัย

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย

posted Jun 17, 2016, 2:42 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2

posted Jun 17, 2016, 1:44 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

  
  
คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2 จากสำนักงานติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับนางรัตนา ยศบุญ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ มาติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนบ้านซับไทรทอง อำเภอวังน้ำเขียว ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559  

1-10 of 20