การเรียนการสอนอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน

posted May 22, 2016, 9:27 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
การประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการเรียนการสอนอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

Comments