การประเมินวิทยฐานะเชียวชาญพิเศษ

posted May 31, 2016, 2:27 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชียวชาญพิเศษ สายงานบริหารการศึกษา นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Comments