ชี้แจงการนำแบบฝึกทักษะการบูรณาการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

posted Jun 1, 2016, 8:10 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
การประชุมชี้แจงการนำแบบฝึกทักษะการบูรณาการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้แก่ครูวิชาการจากทุกโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
Comments