การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

posted May 24, 2016, 3:08 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 38 โรงเรียน
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) 
Comments