การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย

posted Jun 17, 2016, 2:42 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Comments