การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ รูปแบบโครงงานและวิจัย "10 ขั้นตอนเพื่อพัฒนา 4H "

posted Jun 5, 2016, 11:17 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ รูปแบบโครงงานและวิจัย "10 ขั้นตอนเพื่อพัฒนา 4H " ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน อำเภอปักธงชัย โดยมี ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธาน
Comments