การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

posted Jun 19, 2016, 8:59 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ190 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
Comments