การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

posted Jun 23, 2016, 8:21 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. Version 3 และการศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ อำเภอปักธงชัย
Comments