การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

posted Jun 26, 2016, 8:15 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย วันที่ 26 มิถุนายน 2559
Comments