การประชุมชี้แจงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

posted Jun 13, 2016, 1:44 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
การประชุมชี้แจงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน  วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (อ่างหิน) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย นายสมเกียรติ ชิดไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด  และ นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากร  
Comments