การประชุมทีมงานศูนย๋ PEER

posted Jun 19, 2016, 10:31 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
การประชุมทีมงานศูนย๋ PEER ทั้ง 4 อำเภอ วันที่ 19 มิถุนายน 2559 เพื่อเตรียมวางแผน กำหนดการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู และเตรียมการแข่งขันสำหรับนักเรียน ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3 (อาคาร 2)
Comments