การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2

posted Jun 17, 2016, 1:44 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
  
คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2 จากสำนักงานติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับนางรัตนา ยศบุญ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ มาติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนบ้านซับไทรทอง อำเภอวังน้ำเขียว ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559  
Comments