ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

posted Jun 5, 2016, 9:43 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของทีมงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วยประธานศูนย์ เลขาศูนย์ ผู้บริหารโรงเรียนที่ต้นแบบ และคุณครูแกนนำ ทั้ง 4 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

Comments