ประชุมสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา

posted May 29, 2016, 10:29 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3
  
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประชุมสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ณ อนงค์นาถ กรีนวิว รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
Comments